Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Osiągnięcia uczniów