Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Schola

Peregrynacja symboli na Światowe Dni Młodzieży.

SCHOLA