Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Rok szkolny 2017/2018

20 grudnia w Szkole Podstawowej w Platerówce odbył się II POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK szkół podstawowych.

Naszą szkołę reprezentowała Oliwia Musiał z klasy VI, która zaśpiewała pastorałkę pt. "Mario, czy już wiesz?".  Towarzyszył jej duet taneczny, Julia Uryga i Michał Słonecki  z klasy IV. Opiekunem była pani Marzena Adamska. Piękny występ naszej grupy zapewnił im II miejsce w powiecie.

****************************************************************************************************   

„Mrówko, ważko, biedronko…” to konkurs literacki, w którym wzięli udział nasi uczniowie 4. lutego 2018 r. Jego X edycja miała miejsce w Osiedlowym Domu Kultury w Zarębie z okazji kolejnego Wieczoru Wspomnień Jana od Biedronki, czyli śp. ks. Jana Twardowskiego, żołnierza, poety i wspaniałego kapłana. Naszą szkołę reprezentowało siedmioro uczniów. W kategorii szkoły podstawowe I miejsce zajęły: Julia Waszczyk i Iga Horbacz, a na IV uplasowali się: Kornel Koziołowicz, Julia Uryga oraz Oliwia Musiał. W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Martyna Słoboda, a II Magda Cedro.

******************************************************************************

SUKCES W KONKURSACH POWIAOWYCH W KLASACH I-III

Dnia 17 i 18 kwietnia2018 r. odbył się XVII Powiatowy Konkursu Ortograficzny klas II – III Mały Mistrz Ortografii 2017/2018 oraz XI Powiatowy Konkursu Matematyczny klas III organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu. Do konkursów przystąpiło 16 najlepszych uczniów – reprezentantów 16 szkół podstawowych.

Naszą szkołę, zarówno w konkursie ortograficznym jak i matematycznym reprezentował uczeń klasy III SP Wojciech Biesiada. Wojtuś zajął I miejsce w konkursie ortograficznym oraz I miejsce w konkursie matematycznym, wykazując duże umiejętności zarówno humanistyczne jak i matematyczne.

Serdecznie gratulujemy!!!

Wojtusiu, jesteś naszym mistrzem!!!

****************************************************************************************

DUŻY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W POWIECIE

Drużyna w składzie: Barbara Biesiada, Julia Kowalczyk, Michał Koszela i Kacper Kobzda zajęła I miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół podstawowych.

Drużyna w składzie: Martyna Słoboda, Angelika Sroka i Magda Cedro  zajęła I miejsce w powiecie w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół gimnazjalnych.

Na szczególne wyróżnienie zasłużył  Michał Koszela z klasy VII za najlepsze indywidualne wyniki w turnieju.

Jesteśmy dumni z naszych zwycięzców,  gratulujemy im wygranych oraz trzymamy kcuki za kolejne sukcesy.

 **************************************************************************************

                            NASZE DZIECI WYRÓŻNIONE

 Kamil Słoboda, Hania Bobak i Wiktor Sroka wzięli udział w Konkursie technicznym pt. „Nie byle jaka budka dla ptaka i całkiem świeża dla nietoperza” orgaznizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu. Celem konkursu było tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego postępowania w najbliższym otoczeniu, współudział w programie wzbogacania populacji ptaków i nietoperzy w środowisku lokalnym poprzez budowę i zakładanie prawidłowych budek lęgowych.

Kamil  otrzymał specjalne wyróżnienie, a Hania i Wiktor wyróżnienie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się się 15 maja o godz. 13.00 w sali konferencyjnej ŁCR w Lubaniu.

 ***************************************************************************************************

13 maja 2018 w kościele parafialnym w Radostowie miało miejsce niezwykłe 

wydarzenie spotkaliśmy się  na VI Przeglądzie Piosenki Maryjnej.

Celem organizatorów było pokazanie, że warto jest śpiewać, grać na

instrumentach  i muzyką chwalić Boga. Schola „ Emmanuel” kolejny raz

brała udział w przeglądzie  i chociaż rywalizacja była ogromna jak również

potężny był też  stres – wygraliśmy I m i e j s c e.

*****************************************************************************

SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W STREFIE JELENIOGÓRSKIEJ

Drużyna w składzie: Barbara Biesiada, Julia Kowalczyk, Michał Koszela i Kacper Kobzda zajęła I miejsce w strefie jeleniogórskiej w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół podstawowych.

Drużyna w składzie: Martyna Słoboda, Angelika Sroka i Magda Cedro  zajęła I miejsce w strefie jeleniogórskiej w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół gimnazjalnych.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła  Martyna Słoboda  z klasy II gimnazjum za najlepsze indywidualne wyniki w turnieju.

Jesteśmy z nich dumni!!!

*****************************************************************************

IV MIEJSCA W FINALE WOJEWÓDZKIM

26 maja we Wrocławiu odbył sie finał wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół podstawowych i gimnazjów.
Dwie nasze drużyny, które wygrały w powiecie i strefie jeleniogórskiej zajęły IV miejsca. 

 

G  r a t u l u j e m y!!!

******************************************************************************

 

W otwartym konkursie plastycznym pt. „NIE dla smogu w mojej miejscowości” organizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu nasza uczennica,  Dominika Ziubrak z klasy VI otrzymała wyróżnienie za swoją pracę.

 

Brawo Dominika!!!