Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Konkurs literacko artystyczny "JESIEŃ WOKÓŁ NAS" w kl. I-III

Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Zarębie wzięli udział w konkursie artystyczno- literackim pt.Jesień wokół nas.

Dzieci zaprezentowały swe umiejętności w pracach literackich: wiersze, opowiadania oraz technicznych i plastycznych. Uczniowie wykonali wiele bardzo ciekawych prac.

Wysiłek dzieci oceniony został w dwóch kategoriach:

1. prace artystyczne:  I miejsce-  Ignacy Kumala kl.2 

                               i Nataniel Kurkiewiczkl.2

                                     II miejsce- Mateusz Smoliński  kl.2 

                              i Karolina Szatkowska kl.1

                                    III miejsce- Leon Michnowiczkl.2


2. prace literackie I miejsce- Lena Stępniak kl.3

                                  II miejsce-  Oliwia Kołodziejczyk kl.3

                               i  Monika Pełechata kl.2

                                  III miejsce - Julia Żmuda kl.3