Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Interaktywny quiz z języka angielskiego

Klasy 6 - 8 wybrały swoich reprezentantów, którzy przystąpili do interaktywnego quizu z języka angielskiego oraz z wiedzy na temat krajów europejskich.

I miejsce w quizie zajęła klasa VII

II miejsce klasa VI

III miejsce klasa VIII

Uczestnicy otrzymali dyplomy oraz słodki poczęstunek dla swoich klas. Chociaż przyznano miejsca, to nie liczyło się to, kto jakie zdobył. Liczyła się dobra zabawa, poznanie ciekawostek z dziedziny kultury krajów europejskich oraz kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.