Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Dzień Tabliczki Mnożenia

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Gratulujemy ekspertom tabliczki mnożenia

         kl. I: Karolina Szatkowska

         kl. II: Monika Pełechata, Julian Wilczyński

         kl.III: Lena Nowak, Ala Pełechata, Julia Żmuda

         kl.IV: Dawid Pędlowski

         kl.VI:  Nowak Lena, Kacper Boroszko, Gabriela Sawicka, Julita Nowak