Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Konkurs plastyczny pt." Nasze drzewa w barwach jesieni”

Konkurs plastyczny pt. "Nasze drzewa w barwach jesieni"


REGULAMIN KONKURSU
II. Forma pracy:
format A3 (duży blok rysunkowy);
przewiduje się tylko prace indywidualne;
technika dowolna;
wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:
- uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/grupę/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna

III. Tematyka pracy:
Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu zgodnie z umiejętnościami dziecka.
Praca powinna ukazywać drzewa jesienią oraz zawierać podpis gatunku drzewa lub drzew.
Do wykonania pracy należy użyć materiałów plastycznych bez wykorzystania materiałów naturalnych: mech, kora, liście, zboża, makarony, kasze, ryż itp.
IV. Warunki udziału:
Konkurs jest przeznaczony dla dzieci  nauczania zintegrowanego.
Kategoria wiekowa  7-9 lat;
Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:
etap I - eliminacje w placówce, II-powiatowy
Prace proszę dostarczać do p. Marzeny Adamskiej
Termin: 20.11.2020 r.
Najlepsze 5 prac zostanie wysłane dalej...