Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Kadra

Jacek Adamski

Funkcja: Dyrekcja, Nauczyciel

dyrektor szkoły, nauczyciel geografii

Małgorzata Szkrabko

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wicedyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

Marzena Adamska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

fizyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka

Marta Krupa

Funkcja: Nauczyciel

plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia rewalidacyjne, świetlica.

Klaudia Antończyk-Ossowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język niemiecki

Jolanta Błasiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowanie fizyczne

Joanna Malik

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

edukacja wczesnoszkolna, historia, wos

Mariola Andrzejewska

Funkcja: Nauczyciel

religia

Małgorzata Dub-Tulicka

Funkcja: Nauczyciel

język polski, biblioteka

Jolanta Chojnacka

Funkcja: Nauczyciel

Halina Zięba

Funkcja: Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna

Ewa Russjan

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

matematyka, świetlica

Marzena Stachnik

Funkcja: Wychowawca, Bibliotekarz, Nauczyciel

edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

Olimpia Kowal-Gadecka

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Katarzyna Sandecka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

język angielski

Arleta Czuchryta

Funkcja: Logopeda

Marta Richter

Funkcja: Administracja, Nauczyciel

inspektor

Jadwiga Boczarska

Funkcja: Pracownik obsługi

Pracownik obsługi

Janina Petrów

Funkcja: Pracownik obsługi

Pracownik obsługi

Halina Miszczyńska

Funkcja: Pracownik obsługi

Pracownik obsługi

Justyna Kowalska

Funkcja: Pracownik obsługi

Marzena Drozd

Funkcja: Pracownik obsługi