Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Szkoła Podstawowa w Zarębie - Klasa 8sp

Wychowawca

Ewa Russjan

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
00:00 - 08:45 w-f
08:55 - 09:40 język niemiecki
09:50 - 10:35 język polski
10:45 - 11:30 język polski
11:40 - 12:25 wos
12:45 - 13:30 wdż
13:35 - 14:20 godz. do dysp. wych.

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:45 - 00:00 religia
08:55 - 09:40 matematyka
09:50 - 10:35 matematyka
10:45 - 11:30 język angielski
11:40 - 12:25 fizyka
12:45 - 13:30 język polski
13:35 - 14:20 w-f

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 język polski
08:55 - 09:40 język niemiecki
09:50 - 10:35 biologia
10:45 - 11:30 chemia
11:40 - 12:25 historia
12:45 - 13:30 religia
13:35 - 14:20 informatyka

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 język niemiecki
08:55 - 09:40 geografia
09:50 - 10:35 matematyka
10:45 - 11:30 wos
11:40 - 12:25 historia
12:45 - 13:30 w-f
13:35 - 14:20 informatyka

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 chemia
08:55 - 09:40 fizyka
09:50 - 10:35 język polski
10:45 - 11:30 matematyka
11:40 - 12:25 język angielski
12:45 - 13:30 edukacja dla bezpieczeństwa
13:35 - 14:20 w-f