Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego w Zarębie - Klasa 3g

Wychowawca

Marzena Adamska

Moja klasa