Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Przedmioty

historia

Klasy: 5sp, 7sp, 6sp, 8sp