Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Przedmioty

wdż

Klasy: 7sp, 8sp