Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Przedmioty

geografia

Klasy: 7sp, 5sp, 6sp, 8sp