Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Przedmioty

w-f

Klasy: 6sp, 7sp, 5sp, 2sp, 8sp, 3sp, 1sp