Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Przedmioty

religia

Klasy: 5sp, 6sp, 2sp, 1sp, 3sp, 7sp, 8sp