Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Przedmioty

plastyka

Klasy: 6sp, 7sp, 5sp