Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Aktualności

08 kwietnia 2019 21:06 | Aktualności

Szanowni Rodzice, Uczniowie,

przypominamy, że w czasie egzaminów gimnazjalnych (10, 11, 12 kwietnia br.) oraz ósmoklasisty (15, 16, 17 kwietnia br.) w szkole nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne, jedynie opiekuńcze (świetlica szkolna). Świetlica będzie czynna od godz. 8.00-14.00.

czytaj więcej »

08 kwietnia 2019 20:44 | Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ ÓSMOKLASISTY 2019

Egzamin gimnazjalny 2019 1. część humanistyczna–10 kwietnia 2019 r. (środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie–godz.9:00 z zakresu języka polskiego–godz. 11:00 2. część matematyczno-przyrodnicza–11 kwietnia 2019 r. (czwartek) z zakresu przedmiotów przyrodniczych–godz....

czytaj więcej »

04 kwietnia 2019 13:20 | Aktualności

DZIECI EKRANU-WARTO PRZECZYTAĆ!

Jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi –i jak wyrwać je z transu

czytaj więcej »

04 kwietnia 2019 13:09 | Aktualności

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI I-II

20 marca w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Moja Niepodległa mała i duża Ojczyzna” – poezja. Jury oceniało dykcję, dostosowanie tematyki do wieku i tematu konkursu, interpretację oraz prezentację. W konkursie wzięło udział 16 uczniów. Wyniki:...

czytaj więcej »

01 kwietnia 2019 13:10 | Aktualności

MATEMATYKA – to się liczy…

Dnia 28 marca, w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia w klasie II SP, odbyła się lekcja otwarta dla rodziców, prowadzona przez panią pedagog Olimpię Kowal-Gadecką. Na zajęciach gościliśmy tatę Dawida, który przyglądał się naszej pracy, a także brał czynny udział w wykonywaniu...

czytaj więcej »

28 marca 2019 10:05 | Aktualności

DNI OTWARTE - DRZWI OTWARTE

Dnia 13 marca uczniowie klasy VIII i III gimnazjum uczestniczyli w Dniach otwartych. Wraz ze szkolnym doradcą zawodowym, panią Olimpią Kowal-Gadecką, wybrali się do Lubania, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych im. Adama Mickiewicza i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów...

czytaj więcej »

26 marca 2019 11:25 | Aktualności

MAKIETY ŚREDNIOWIECZNYCH MIAST I WSI

Na lekcjach historii uczniowie klasy V poznają życie ludzi w epoce średniowiecza. Najwcześniejszą zorganizowaną formą osadnictwa w tych czasach był gród. Z czasem zaczęły powstawać osady, a potem miasta. Średniowieczne miasta często były otoczone murami obronnymi i miały zwartą...

czytaj więcej »