Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Aktualności

16 marca 2017 11:09 | Aktualności

"RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ"

           14 marca w Złotoryi, pani Joanna Malik i pani Marzena Adamska  wzięły udział w szkoleniu w ramach Programu „Ratujemy i Uczymy Ratować” Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego celem jest wyposażenie uczniów w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Szkolenie  obejmowało tematy: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycja boczna, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzięki uczestnictwu w programie szkoła otrzymała materiały dydaktyczne: podręczniki i ćwiczenia, filmy edukacyjne, telefony instruktażowe, fantomy, dyplomy "Małego Ratownika".

         Pragniemy propagować oraz oswajać dzieci, już od najmłodszych lat  ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczyć ich odpowiedniego zachowania w obliczu wypadku, jak prawidłowo wezwać pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki takim działaniom dzieci uczą się odpowiedzialności za siebie i innych.

                                                                                                       Marzena Adamska

Przeczytano: 173 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: