Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Aktualności

26 czerwca 2017 21:41 | Aktualności

GALA LAUREATÓW oraz ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 22 czerwca 2017 r. o godzinie 18:30 w auli szkolnej przy Zespole Szkół w Zarębie odbyła się pierwsza Gala Laureatów, na którą przybyli zaproszeni goście, uczniowie wraz z rodzicami oraz pracownicy szkoły.

Gala Laureatów miała na celu zwieńczenie sukcesów uczniów za cały rok szkolny.

Na uroczystości  brzmiały słowa pochwał i gratulacji w kierunku uczniów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki na szczeblu szkolnym, powiatowym, regionalnym i wojewódzkim. Były to różne dziedziny: literacka, artystyczna, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, konkursy przedmiotowe oraz zawody sportowe. Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy angażowali się w wolontariat oraz pracę na rzecz szkoły. Podczas uroczystości wręczono wyjątkowe i najważniejsze nominacje: sportowcem roku została Gabriela Muzolf, uczniem roku został Michał Koszela, a tytuł „Przyjaciel szkoły” otrzymali Państwo Teresa i Marek Hamielcowie. Podziękowania otrzymali: Wójt Gminy pan Janusz Niekrasz, Radni Gminy Siekierczyn oraz Rada Rodziców.

Całą Galę Laureatów uświetniły występy dzieci z klasy II i III szkoły podstawowej, prezentacja multimedialna przygotowana przez panią Katarzynę Sendecką, występ szkolnej scholi oraz wyjątkowi konferansjerzy – pan Jacek Adamski, dyrektor szkoły oraz pani Małgorzata Szkrabko, wicedyrektor szkoły.

Następnego dnia po mszy świętej odbyła się druga część Gali Laureatów w kategorii osiągnięcia naukowe. Uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i udali się na wymarzone wakacje.

                                                            Jacek Adamski

Przeczytano: 330 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

GALA LAUREATÓW 2016/2017