Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Aktualności

25 marca 2020 10:25 | Aktualności

PLAN LEKCJI-obowiązuje od 23 marca do 10 kwietnia 2020 r.

KLASA/
DZIEŃ TYGODNIA
 KLASA 5
 KLASA 6
KLASA 7
 KLASA 8
PONIEDZIAŁEK
 1.Język angielski
2.Historia
3.Język polski
1.Matematyka
2.Religia
3.Historia
1.Język polski
2.Matematyka
3.Język niemiecki
1.Język polski
2.Matematyka
3.Język angielski
WTOREK
1.Matematyka
2.Religia
3.Język polski
1.Matematyka
2.Język angielski
3.Język polski
1.Biologia
2.Język angielski
3.Historia
1. Język polski
2.Język niemiecki
ŚRODA
1. Geografia
2.Język polski
3.Język angielski
1.Geografia
2.Język polski
3.Język niemiecki
1.Matematyka
2.Język polski
3.Chemia
1. Język  polski
2.Matematyka
3. Język angielski
CZWARTEK
1.Język niemiecki
2.Biologia
3.Matematyka
1.Język angielski
2.Biologia
3.Język polski
1.Geografia
2.Matematyka
3.Język polski
1. Język polski
2.Matematyka
3.Język niemiecki
PIĄTEK
1.Matematyka
2.Technika
3.Muz./Plast. co drugi tydz.
1.Matematyka
2.Technika
3..Muz./Plast. co drugi tydz.
1.Język angielski
2..Muz./Plast. co drugi tydz.
3.Religia
1.Matematyka
2.Język niemiecki
Wychowanie fizyczne
Nauczyciel opracowuje zestaw ćwiczeń na 2 lekcje tygodniowo- uczeń sam wybiera czas realizacji.
WDŻ / Doradztwo zaw.
Nauczyciel opracowuje zestaw ćwiczeń na 1 lekcję tygodniowo- uczeń sam wybiera czas realizacji.
Zajęcia z wychowawcą
Wychowawca utrzymuje stały kontakt z uczniami poprzez pocztę, dziennik elektroniczny, messengera lub inne media społecznościowe.
Zajęcia specjalistyczne
Nauczyciel indywidualnie pracuje z dziećmi, opracowuje narzędzia i metody pracy.

                                                                                                                

DYREKTOR SZKOŁY

  mgr inż. Jacek Adamski

Przeczytano: 144 razy. Wydrukuj|Do góry