Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Aktualności

10 listopada 2020 10:36 | Aktualności

KONKURS PLASTYCZNY PT. „NIE dla ŚMIECI w lesie!”

REGULAMIN  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PRACE PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO P. M. ADAMSKIEJ DO 30.11.2020 (kontakt: m.adamska.spzareba@gmail.com)

 1. Konkurs organizowany jest przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Wrocławiu oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu
 2. Partnerem konkursu jest firma Chemeko System.
 3. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny.
 5. Oceny prac dokonuje powołana przez LOP Okręg we Wrocławiu, RDLP we Wrocławiu oraz Chemeko System  3 - osobowa komisja konkursowa.
 6. Termin dostarczenia prac – 10.12.2020 r. Adres: LOP Okręg we Wrocławiu, ul. Skarbowców 4, 53-025 Wrocław.
 7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A4; nie mogą być przestrzenne, ani wykonane z użyciem szkła, materiałów sypkich, tłustych.
 8. Prace na odwrocie powinny być podpisane pełnym imieniem, nazwiskiem, adresem domowym (do wysyłki nagród), wiekiem uczestnika, oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna przedszkolnego/szkolnego oraz kategorią (patrz pkt. 10):  

a)       kategorią (I, II, III ) dot. szkół podstawowych

 1. Prace muszą być indywidualne – nie będą podlegały ocenie prace zbiorowe, wykonane przez kilku uczestników.
 2. Przy ocenie prac komisja konkursowa uwzględnia w szczególności: format, tematykę, oryginalność, estetykę, samodzielność.
 3. LOP Okręg we Wrocławiu oraz RDLP we Wrocławiu przyznają laureatom w  kategoriach

a)       szkoły w podziale na klasy: I – szkoła podstawowa klasy I- III; II – szkoła podstawowa klasy IV – VI; III – szkoła podstawowa klasy VII-VIII, łącznie 12 nagród i 80 wyróżnień.

 1. Podsumowanie konkursu oraz wyniki zostaną ogłoszone do 31.12.2020 r. na stronie internetowej LOP: www.wroclaw.lop.pl.
 2. Prace, które zajmą 1-3 miejsce w konkursie, będą prezentowane na portalach mediów społecznościowych oraz stronach www organizatorów: www.wroclaw.lop.pl, www.wroclaw.lasy.gov.pl, www.chemekosystem.pl, www.facebook.com/RDLPWroclaw, www.facebook.com/Chemekosystem.
 3. Nagrody i wyróżnienia zostaną przekazane w sposób uzależniony od aktualnej sytuacji epidemiologicznej panującej w momencie wysyłki:

- wysyłka kurierem na adres placówki przedszkolnej/szkolnej(klasy I-III). Zakładamy możliwość wysyłki      nagród w przypadku zamknięcia placówek na adres prywatny podany na  odwrocie pracy;

- w przypadku prac nadsyłanych indywidualnie w ramach nauczania zdalnego (klasy IV i powyżej) wysyłka kurierem na adres prywatny podany obowiązkowo na odwrocie pracy.

 1. LOP Okręg we Wrocławiu oraz RDLP we Wrocławiu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania i wykorzystywania prac nadesłanych na konkurs.
 2. Prace konkursowe, które nie zostaną zatrzymane należy odebrać w terminie 3 miesięcy    po ogłoszeniu wyników. Po tym terminie prace nieodebrane zostaną zniszczone.
 1. Rodzice dzieci biorących udział w konkursie oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na publikację danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz publikacji dotyczących konkursu plastycznego.
 2. Rodzice dzieci biorących udział w konkursie oraz ich opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia dla organizatora konkursu Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

Przeczytano: 41 razy. Wydrukuj|Do góry