Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Projekty

28 grudnia 2016 20:04 | Projekty

Erasmus+

Szkoła bliżej Europy

Zespół Szkół w Zarębie został beneficjentem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego nauczyciele naszej szkoły, w 2016r. wzięli udział w projekcie „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty. Dzięki udziałowi w tym projekcie pięciu nauczycieli z naszej szkoły podniosło  swoje kompetencje językowe na kursach zorganizowanych: na Malcie, w Anglii i w Niemczech.

Zdobyta wiedza i umiejętności oraz praktyka są doskonałym narzędziem do pracy z dziećmi, promocji szkoły oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk z innymi. Dzięki podwyższeniu kompetencji językowych nauczycieli, uczniowie będą osiągali lepsze wyniki nauczania.

Wykorzystując otrzymane materiały i poznane nowe trendy uczestnicy projektu rozszerzają stosowane metody nauczania i motywowania uczniów opierając się na integracji autentycznych źródeł i wzbogaceniu przekazu o treści kulturowe.

Doskonalący się nauczyciele, którzy poszukują nowych rozwiązań, są przykładem dla swoich uczniów, pokazują im, że należy szukać możliwości własnego rozwoju, korzystać z nich i cały czas doskonalić swoje kompetencje.

Nauka języków obcych jest  przygodą, która otwiera nas na świat.

Jacek Adamski

Przeczytano: 359 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: