Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Komunikaty

Brak wiadomości.