Największą głębię znajdziesz w oceanie, największą mądrość w nauce.

Komunikaty

26 marca 2020 19:11 | Komunikaty

TECHNIKA KL. VI

Zadanie: Przerysuj bryłę oraz jej rzuty na kartce A4, pamiętaj o ramce (5mm).

czytaj więcej »